Kalite Yönetimi

  Ayyıldız Hazır Beton Kalite Laboratuvarımız gün içinde yapılan sevkiyatları takip ederek standartlar dahilinden umuneler alıp, kırımlar yapar ve alınan sonuçları raporlar halinde dökümante ederek arşivler ve ilgili raporları müşterilerine sunar.

 • Beton Deneyleri
 • Kıvam tayini : TS EN 12350 -2 veya -5'e göre;

  Taze betonun yoğunluğu : TS EN 12350-6'ya göre;

  Taze betonun hava içeriği tayini : TS EN 12350-7/2002' ye göre;

  Sertleşmiş betonun yoğunluğu : TS EN 12390-7 ye göre;

  Sertleşmis betonda basınç dayanım deneyi : TS EN 12390-3/2003;

  Yarmada çekme dayanımı : TS EN 12390-6ya göre;

 • Kimyasal Katkı Deneyleri
 • Bağıl yoğunluk: ISO 758’e göre;

  PH tayini: TS 6365- EN1262’ye göre;

  Katı madde miktarı: EN 480-8’e göre;

 • Agrega Deneyleri
 • Özgül Ağırlık, Su Emme : TS EN 1079 - 6 mart 2002'ye göre;

  Elek Analizi : TS 3530 EN 933-1 / 1999' a göre;

  İnce Madde Oranı Tayini : TS 3530 EN 933-1 / 1999'a göre;

  Yassılık İndeksi : TS 9582 EN 933 - 3 e göre;

  Agregaların Metilen Mavisi Deneyi: TS EN 933-9’a göre;

Character Character

 • Ayyıldız Group Hazır Beton Kalite Belgeleri


 • Ayyıldız Group Nakliyat - Maden Kalite Belgeleri